Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima, s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
32 Procedure provo餰nja obratnih repo aukcija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor za centralnobankarske operacije, Direkcija za provo餰nje monetarne politike. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.
33 Procedure provo餰nja operacija na otvorenom tr緄箃u [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor za centralnobankarske operacije, Direkcija za provo餰nje monetarne politike. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.
34 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2003. godinu [e-dokument] / [Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
35 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
36 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
37 Sa緀tak izvje规a o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
38 Sa緀tak izvje规a o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
39 Statisti鑛i bilten [tisak + e-dokument] / Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo. - Zagreb : Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo, 2005- .
40 Summary of annual report : 2002 [e-dokument] / Croatian Securities Commission. - Zagreb : Croatian Securities Commission, 2003.
41 Summary of the annual report for 2003 [e-dokument] / Croatian Securities Commission. - Zagreb : Croatian Securities Commission, 2004.
42 Summary of the annual report for 2004 [e-dokument] / Croatian Securities Commission. - Zagreb : Croatian Securities Commission, 2005.
43 Tr緄箃e kapitala [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015]. ISBN 978-953-8069-01-7 (tisak) ; 978-953-8069-02-4 (online).
44 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2001.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2001.
45 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2002.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2002.
46 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2003.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2003.
47 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2004) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2004.
48 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2005.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2006.
49 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2006.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2007.
50 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2008.
51 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2008.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2009.
52 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2009.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2010.
53 Tr緄箃e kapitala u Republici Hrvatskoj = Financial market in the Republic of Croatia : (2010.) [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2010.
54 Uputa Sredi筺jeg klirin筴og depozitarnog dru箃va d.d. pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo. - Zagreb : Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo, 2015.
55 Uputa Sredi筺jeg klirin筴og depozitarnog dru箃va, dioni鑛og dru箃va [e-dokument] / Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo. - Zagreb : Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo, 2021.
56 Vodi kroz hrvatsko tr緄箃e kapitala za gra餫ne [tisak] / autori Denis Alajbeg, Zoran Buba. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001. ISBN 953-6047-23-3.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655