Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca (2022) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
32 Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005-2006 : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
33 Nacrt prijedloga Zakona o institucijama za elektronički novac, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/41] Četrdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-08-28] prilozi za raspravu).
34 Nacrt prijedloga zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/052] Pedeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-03] : prilozi za raspravu).
35 Nacrt Prijedloga zakona o tržištu kapitala, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
36 Poslovni plan 2023. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
37 Prijedlog programa nadzora financijskih institucija i financijskog tržišta na konsolidiranoj osnovi [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
38 Prijedlog zakona o Državnom fondu za privremeno uzdržavanje djece [e-dokument] / [Zastupnica Đurđa Adlešič, predlagateljica]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
39 Prijedlog zakona o Državnom fondu za uzdržavanje djece / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
40 Prijedlog zakona o Državnom fondu za uzdržavanje djece / [Zastupnica Đurđa Adlešić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
41 Prijedlog zakona o državnom fondu za uzdržavanje djece [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
42 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
43 Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
44 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2016].
45 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2020].
46 Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 28). ISSN 1334-0085.
47 Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
48 Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2009.
49 Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2015.
50 Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
51 Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike (sektorske smjernice) [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2009.
52 Strateški program poslovne transformacije Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655