Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

571 Strateški plan Općine Desinić 2016. -2018. [e-dokument] / Općina Desinić. - Desinić : Općina Desinić, 2016.
572 Strateški plan Općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine [e-dokument] / Općina Dobrinj. - Dobrinj : Općina Dobrinj, 2016.
573 Strateški plan Općine Garčin 2015. - 2018. [e-dokument] / Općina Garčin. - Garčin : Općina Garčin, 2015.
574 Strateški plan Općine Jarmina za razdoblje od 2014.-2016. [e-dokument] / Općina Jarmina. - Jarmina : Općina Jarmina, 2014.
575 Strateški plan Općine Kloštar Ivanić : 2017. - 2019. [e-dokument] / Općina Kloštar Ivanić. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2017.
576 Strateški plan Općine Kloštar Ivanić : za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Općina Kloštar Ivanić, Načelnik. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2013.
577 Strateški plan Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2015.-2018. [e-dokument] / Općina Plitvička Jezera, Načelnik. - Plitvička Jezera : Općina Plitvička Jezera, 2015.
578 Strateški plan Općine Semeljci 2017.-2019. [e-dokument] / Općina Semeljci. - Semeljci : Općina Semeljci, 2016.
579 Strateški plan Općine Ston [e-dokument] / Općina Ston. - Ston : Općina Ston, 2014.
580 Strateški plan Općine Sutivan za razdoblje od 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Općina Sutivan. - Sutivan : Općina Sutivan, 2013.
581 Strateški plan razvoja 2016. - 2020. [e-dokument] / Općina Sveti Lovreč. - Sveti Lovreč : Općina Sveti Lovreč, 2016.
582 Strateški plan razvoja 2016.- 2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Oprtalj : Općina Oprtalj, 2015.
583 Strateški plan razvoja 2016.- 2021. [e-dokument] / Jelić konzalting d.o.o.. - Murter : Općina Murter - Kornati, 2016.
584 Strateški plan razvoja gospodarskog sektora Grada Gline - područje informatike za razdoblje od 2018. do 2023. godine [e-dokument] / Grad Glina. - Glina : Grad Glina, 2019.
585 Strateški plan razvoja Grada Buje-Buie od 2016. do 2020. [e-dokument] / Grad Buje. - Buje : Grad Buje, 2016.
586 Strateški plan razvoja Grada Imotskog [e-dokument] - Imotski : Grad Imotski, 2019.
587 Strateški plan razvoja Općine Krapinske Toplice za razdoblje od 2020. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Krapinske Toplice. - Krapinske Toplice : Općina Krapinske Toplice, [2020].
588 Strateški plan razvoja općine Podstrana 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Podgora. - Podgora : Općina Podgora, 2022.
589 Strateški plan ukupnog razvoja - Grad Vodice [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Vodice : Grad Vodice, [2006.].
590 Strateški plan za razdoblje 2021. - 2023. [e-dokument] / Općina Ston. - Ston : Općina Ston, 2020.
591 Strateški program gospodarskog razvoja Općine Dubravica [e-dokument] / Općina Dubravica. - Dubravica : Općinsko vijeće Općine Dubravica, 2014.
592 Strateški program gospodarskog razvoja Općine Pušća 2013-2017. [e-dokument] / Sintagma. - Pušća : Općina Pušća, 2013.
593 Strateški program gospodarskog razvoja Općine Čačinci 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Čačinci. - Čačinci : Općina Čačinci, [2015].
594 Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Management Partners International (MPI). - Pučišća : Općina Pučišća, 2014.
595 Strateški program razvoja Grada Orahovice 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2015.
596 Strateški program razvoja Grada Samobora 2013. - 2020. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Samobora. - Samobor : Grad Samobor, 2013.
597 Strateški program razvoja Općine Jagodnjak za razdoblje 2021.-2027. : nacrt, radna verzija [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
598 Strateški program razvoja Općine Pušća 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Pušća. - Pušća : Općina Pušća, [2016].
599 Strateški program razvoja Općine Voćin 2015.-2020. : nacrt [e-dokument] / [izrađivač: Sintagma consulting]. - [Voćin] : Općina Voćin, [2015].
600 Strateški program razvojnih projekata Općine Lećevica za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Management Partners International Member of mpi group. - Lećevica : Općina Lećevica, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655