Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

451 Statut Hrvatskoga narodnog kazali箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Hrvatsko narodno kazali箃e u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatsko narodno kazali箃e u Zagrebu, 2014.
452 Statut Hrvatskoga narodnog kazali箃a u Zagrebu [e-dokument] / Hrvatsko narodno kazali箃e u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatsko narodno kazali箃e u Zagrebu, 2014.
453 Statut Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 1998.
454 Statut Imunolo筴og zavoda (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2018.
455 Statut Imunolo筴og zavoda [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2015.
456 Statut INA-Industrija nafte d.d. : potpuni tekst [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2013.
457 Statut INA-Industrija nafte d.d. : potpuni tekst [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2014.
458 Statut INA-Industrija nafte d.d. : potpuni tekst [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
459 Statut INA-Industrija nafte d.d. : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2009.
460 Statut INA-Industrija nafte d.d. [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2022.
461 Statut Instituta dru箃venih znanosti Ivo Pilar : pro鑙规eni tekst : primjena od 2. kolovoza 2008. [e-dokument] / Upravno vije鎒 Instituta dru箃venih znanosti Ivo Pilar. - Zagreb : Institut dru箃venih znanosti Ivo Pilar, 2008.
462 Statut Instituta za antropologiju : [2014] [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2014.
463 Statut Instituta za dru箃vena istra緄vanja [e-dokument] / Institut za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu. - Zagreb : Institut za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu, 2014.
464 Statut Instituta za etnologiju i folkloristiku : (pro鑙规eni tekst) : [2014. godina] [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014.
465 Statut Instituta za etnologiju i folkloristiku : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2008.
466 Statut Instituta za filozofiju [e-dokument] / Institut za filozofiju. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2009.
467 Statut Instituta za filozofiju u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za filozofiju. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2014.
468 Statut Instituta za fiziku : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, 2008.
469 Statut Instituta za fiziku [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, 2005.
470 Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju kr筧 (2018) [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju kr筧, Split. - Zagreb : Institut za jadranske kulture i melioraciju kr筧, Split, 2018.
471 Statut Instituta za jadranske kulture i melioraciju kr筧 : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju kr筧, Split. - Zagreb : Institut za jadranske kulture i melioraciju kr筧, Split, [2009].
472 Statut Instituta za javne financije : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011.
473 Statut Instituta za javne financije : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2009.
474 Statut Instituta za migracije i narodnost : (pro鑙规eni tekst) [tisak] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2012.
475 Statut Instituta za migracije i narodnost [e-dokument] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2013.
476 Statut Instituta za migracije i narodnosti [tisak + e-dokument] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2008.
477 Statut Instituta za poljoprivredu i turizam : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Pore : Institut za poljoprivredu i turizam, 2021.
478 Statut Instituta za poljoprivredu i turizam : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - [Pore鑍 : Institut za poljoprivredu i turizam, 2012.
479 Statut Instituta za poljoprivredu i turizam : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Pore : Institut za poljoprivredu i turizam, 2009.
480 Statut Instituta za poljoprivredu i turizam [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Pore : Institut za poljoprivredu i turizam, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655