Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

361 Razvojna strategija Općine Gornji Mihaljevec 2016.-2020. [e-dokument] / EUFONDIA d.o.o.. - Zagreb : Općina Gornji Mihaljevec, 2016.
362 Razvojna strategija Općine Lastovo 2014.-2020. [e-dokument] / Općina Lastovo. - Lastovo : Općina Lastovo, 2014.
363 Razvojna strategija Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.- 2020. g. [e-dokument] / Tetida d.o.o.. - Podravske Sesvete : Općina Podravske Sesvete, 2015.
364 Razvojna strategija Općine Selca od 2014. do 2020. [e-dokument] / CERADO-Centar za integralni razvoj srednjodalmatinskih otoka d.o.o.. - Selca : Općina Selca, 2014.
365 Razvojna strategija Općine Stari Jankovci 2013.-2015. [e-dokument] / Digitalna Budućnost Društva. - Stari Jankovci : Općina Stari Jankovci, 2012.
366 Razvojna strategija Općine Đurđenovac [e-dokument] / Načelnik Općine Đurđenovac. - Đurđenovac : Općina Đurđenovac, 2014.
367 Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. : dodaci [e-dokument] / [koordinator izrade izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
368 Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. [e-dokument] / [koordinator izrade izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
369 Razvojna strategija za razdoblje 2016, - 2020. : Grad Vis [e-dokument] / Grad Vis, Gradonačelnik. - Vis : Grad Vis, 2016.
370 Regionalni operativni program Istarske županije [e-dokument] / Istarska razvojna agencija (IDA). - [Pula] : Istarska županija, [2007]. ISBN 978-953-95717-0-0.
371 Revidiranje Regionalnog operativnog programa Varaždinske županije : osnovna analiza 2006./2010. [e-dokument] / Varaždinska županija. - Varaždin : Varaždinska županija, 2010.
372 Sažetak Plana rada HGK - Komore Zagreb za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Županijska komora Zagreb, [2013.].
373 Sažetak Plana rada HGK - Županijske komore Bjelovar za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : HGK - Županijska komora Bjelovar, 2012.
374 Sažetak Plana rada HGK - Županijske komore Bjelovar za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 2013.
375 Sažetak Plana rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar, 2013.
376 Sažetak Plana rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec. - Čakovec : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec, 2013.
377 Services and activities [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber, 2007.
378 Services and activities [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber, [2009?].
379 Slavonski hrastici [tisak] / uredništvo Dragan Tonković... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske šume, 2000. ISBN 953-6253-05-4.
380 Sporazum o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (sa izmjenama i dopunama na snazi od 16. veljače 1989) - (NN-MU 002/1993).
381 Sporazum o Međunarodnoj financijskoj korporaciji (sa izmjenama na snazi od 21. rujna 1961., 11. rujna 1965.) - (NN-MU 005/1993).
382 Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj - (NN-MU 004/1993).
383 Srednja Amerika - gotovo nepoznato tržište [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
384 Strategija ekonomskog razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / [izradio: konzultantski tim T&MC Group]. - [Bistra] : Općina Bistra, 2014.
385 Strategija gospodarskog razvitka Grada Lepoglave [e-dokument] / Grad Lepoglava ; INTER IN d.o.o. - Radna skupina za strateško planiranje gospodarskog razvitka. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2007.
386 Strategija gospodarskog razvitka Grada Novalje 2010-2020 [e-dokument] / urednica Nada Denona Bogovic. - Novalja : Grad Novalja, 2010.
387 Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2010.
388 Strategija gospodarskog razvoja Grada Lepoglave [e-dokument] / Grad Lepoglava ; INTER IN d.o.o. - Radna skupina za strateško planiranje gospodarskog razvitka. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2009.
389 Strategija gospodarskog razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Znanstveno-istraživački tim Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković. - Poreč : Grad Poreč, 2015.
390 Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda 2011-2020 [e-dokument] / Grad Slavonski Brod, Gradonačelnik. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655