Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 008/2008).
272 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, NN-MU 004/2013).
273 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, NN-MU 004/2013).
274 Strategija (Plan) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021. - 2027. godine [e-dokument] / Grad Belišće. - Belišće : Grad Belišće, 2020.
275 Strategija ekonomskog razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / [izradio: konzultantski tim T&MC Group]. - [Bistra] : Općina Bistra, 2014.
276 Strategija gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje do 2015. [tisak] / Splitsko-dalmatinska županija. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, 2004.
277 Strategija i jačanje kapaciteta za regionalni razvoj : [prijedlog] : [sažetak] [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
278 Strategija razvoja grada Lipika do 2020. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Lipika. - Lipik : Grad Lipik, 2016.
279 Strategija razvoja Grada Lipika do 2030. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Lipika. - Lipik : Grad Lipik, [2021].
280 Strategija razvoja Grada Otočca 2019.-2023. [e-dokument] / P. M. C. d.o.o.. - Otočac : Grad Otočac, 2019.
281 Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija ; Zagorska razvojna agencija ; Zagorje. - [Krapina] : Krapinsko-zagorska županija, 2014.
282 Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija ; Zagorska razvojna agencija ; Zagorje. - [Krapina] : Krapinsko-zagorska županija, [2016]. ISBN 978-953-96720-6-3.
283 Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje od 2018. do 2028. [e-dokument] / Općina Gornja Stubica. - Gornja Stubica : Općina Gornja Stubica, 2020.
284 Strategija razvoja Općine Josipdol 2016. - 2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Josipdol : Općina Josipdol, 2016.
285 Strategija razvoja Općine Promina 2021.-2027. [e-dokument] / Općina Promina. - Oklaj : Općina Promina, 2020.
286 Strategija razvoja Općine Trpinja za razdoblje od 2020.-2024. godine [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Trpinja : Općina Trpinja, 2020.
287 Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, 2011.-2013. : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2010.
288 Strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija : Zagorska razvojna agencija d.o.o., 2011.
289 Strategy and Capacity Building for Regional Devolpment : (draft) [e-dokument] / Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development. - Zagreb : Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development, 2005.
290 Strateška procjena prihvatljivosti planiranih zahvata za prirodu za izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (u izradi) [e-dokument] / Ires, Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava. - Split : Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 2012.
291 Strateška studija o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. : netehnički sažetak [e-dokument] / nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
292 Strateška studija o utjecaju na okoliš Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Zagreb : Vukovarsko-srijemska županija, 2017.
293 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - netehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
294 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
295 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - ne-tehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
296 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
297 Strateška studija utjecaja na okoliš nacrta plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. : knjiga II. : glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu [e-dokument] / Eko Invest d.o.o.. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2022.
298 Strateška studija utjecaja na okoliš nacrta plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. : knjiga III. : netehnički sažetak [e-dokument] / Eko Invest d.o.o.. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2022.
299 Strateška studija utjecaja na okoliš nacrta plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. : knjiga I. [e-dokument] / Eko Invest d.o.o.. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2022.
300 Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2012. do 2027. godine : netehnički sažetak [e-dokument] / Ires ekologija d.o.o.. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655