Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Halo 92 [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1991-2001. ISSN 1330-4534. NE IZLAZI VIŠE!.
272 Hrvatska i NATO [tisak] / Dražen Jonjić. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2007.
273 Hrvatska policija i međunarodni standardi policijskog postupanja [tisak] / Petar Veić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-096-X.
274 Hrvatska policija u Domovinskom ratu [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2012. ISBN 978-953-161-248-7.
275 Hrvatska policija u mirovnim misijama od 2005. do 2017. [tisak] / Ana Marija Vojković. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba za odnose s javnošću, 2017. ISBN 978-953-161-305-7.
276 Hrvatske vode, obalni pojas rijeke Save : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
277 Hrvatske šume - G. J. Prašnik, odjel 22 : Brodsko-posavska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
278 Hrvatske šume - G. J. Torjanačke šume, odjeli 37, 38 i 39 : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
279 Hrvatske šume G.J. Slatinske prigorske šume, odjel 69 b,c i dio 78 a : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2007. - (Idejni projekt pretraživanja ).
280 Hrvatske šume, 73. i 74. odjel u G.J. Torjanačke šume : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
281 Hrvatske šume, 76. odjel u G.J. Torjanačke šume : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
282 Hrvatske šume, G. J. Darđanske šume, odjel 49 : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
283 Hrvatske šume, G. J. Jagodnjačke šume, odjeli od 33 do 37 i odjel 44 : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
284 Hrvatske šume, G. J. Jagodnjačke šume, odsjeci 4a i 4b : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
285 Hrvatske šume, G. J. Jagodnjačke šume, odsjek 5a : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
286 Hrvatske šume, G. J. Jagodnjačke šume, odsjek 6b : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
287 Hrvatske šume, G. J. Jovac-Slana Voda, odjel 16/odsjek a : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, [2011.]. - (Idejni projekt pretraživanja ).
288 Hrvatske šume, G. J. Jovac-Slana Voda, odjel 17/odsjek a : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja ).
289 Hrvatske šume, G. J. Komesarska Kosa-Trnovi, dijelovi odjela 16A, 17A, B i C : Karlovačka županija [e-dokument] / Luka Janči. - Karlovac : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt razminiranja).
290 Hrvatske šume, G. J. Novsko brdo - odjel 74 b : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Anita Jakovović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
291 Hrvatske šume, G. J. Poljanačke šume, odjel 7 odsjek B : Požeško-slavonska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja ).
292 Hrvatske šume, G. J. Posavske šume, odjel 111 a : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
293 Hrvatske šume, G. J. Rajičko brdo, odjel 5a : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt pretraživanja ).
294 Hrvatske šume, G.J. Komesarska kosa-Trnovi, odjel 14 A i B, dio odjela 14 D, 15 E i šumski putevi : Karlovačka županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
295 Hrvatske šume, G.J. Posavske šume, odjeli 25a, 27b, 144a i 170a : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt razminiranja).
296 Hrvatske šume, G.J. Valpovačke šume, 50. odjel : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Osijek : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
297 Hrvatske šume, odjel 65., odsjeci a i b u G.J. Mala Dubrava : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja ).
298 Hrvatske šume, odjel 9d u G.J. Vrapčana : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
299 Hrvatske šume, odjeli 65c, 66 a, b i c, te 67a i b u G. J. Dubrava : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
300 Hrvatske šume, rubni dijelovi šumskog predjela Ade Vrapčana u G. J. Dionica : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655