Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalna strategija za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2015.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 912,93 KB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1433/81701...
Sadržaj:razvojna politika
ljudska prehrana
mlijeko
školska kantina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655