Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 2,11 MB [160 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/10/31637/nac...
Sadržaj:razvojna politika
Romi
ljudska prava
zaštita manjina
socijalna isključenost
socijalna skrb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655