Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine : nacrt za javnu raspravu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 481,76 KB [79 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/10/31637/Nac...
Sadržaj:razvojna politika
civilno društvo
nevladina organizacija
društveno sudjelovanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655