Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Lokalna razvojna strategija Općine Magadenovac 2015.-2020. [e-dokument] / Ivana Alšić... [et al.]. - Magadenovac : Općina Magadenovac, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Magadenovac
Materijalni opis:PDF 3,29 MB [88 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1140/15954...
Sadržaj:razvojni plan
razvojni potencijal
održivi razvoj
razvojna politika
Magadenovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655