Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Lonjsko Polje Nature Park Sustainable Tourism Development Strategy [e-dokument] / Lonjsko polje Nature Park. - Krapje : Lonjsko polje Nature Park, 2014.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje
Materijalni opis:PDF 4,18 MB [83 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Strategija razvoja održivog turizma Parka prirode Lonjsko polje [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2014.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/126/115980/w...
Sadržaj:ekološki turizam
prirodni rezervat
biljni i životinjski svijet
održivi razvoj
ekološka mreža
Lonjsko polje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655