Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
La Strategia culturale istriana [e-dokument] / Regione Istriana. - Pula : Regione Istriana, 2009.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Istarska županija
Materijalni opis:PDF 388,79 KB [64 str.]
Jezik:Talijanski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/268/70095/ww...
Sadržaj:regionalna kultura
Istra

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655