Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Kulturna strategija [e-dokument] / Grad Umag. - Umag : Grad Umag, 2012.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Umag - Umago
Materijalni opis:PDF 3,9 MB [66 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: Strategia culturale [e-dokument] / Citta di Umago. - Umag : Grad Umag, 2012.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/298/94191/ww...
Sadržaj:kultura
kulturna politika
Umag - Umago

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655