Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Lokalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2008. do 2015. [e-dokument] / Grad Slavonski Brod, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2008.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Slavonski Brod
Materijalni opis:29 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/287/52161/ww...
Sadržaj:osoba s invaliditetom
integracija osoba s invaliditetom
skrb za invalide
samostalnost osoba s invaliditetom
jednako postupanje
Slavonski Brod

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655