Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja grada Rijeke 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2020.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Rijeka
Materijalni opis:PDF 771,11 KB [29 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/326/216960...
Sadržaj:kampanja osvješćivanja javnosti
razvojni plan
Rijeka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655