Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Kulturna strategija Grada Pule 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pula. - Pula : Grad Pula, 2013.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Pula - Pola
Materijalni opis:PDF 252,37 KB [50 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/296/113566/w...
Sadržaj:kultura
kulturna politika
Pula - Pola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655