Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ludbreg - pametan grad : strategija razvoja pametnog grada [e-dokument] / Logička matrica d.o.o.. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2018.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Ludbreg
Materijalni opis:PDF 2,44 MB [83 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Grad Ludbreg.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/339/135552...
Sadržaj:pametni grad
Ludbreg

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655