Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Lokalna strategija za prava djece Grada Beli规a 2016.-2020. [e-dokument] / Grad Beli规e. - Beli规e : Grad Beli规e, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Beli规e
Materijalni opis:PDF 933,1 KB [58 str.]
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/15159...
Sadr綼j:dje鑚a prava
skrb za djecu
za箃ita djeteta
Beli规e

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655