Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Filozofskoga fakulteta : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Filozofski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 212,43 KB [35 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655