Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Filozofskoga fakulteta u Rijeci : (pročišćeni tekst) : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2013.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Materijalni opis:PDF 179,78 KB [24 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/175/110798/w...
Sadržaj:Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655