Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2012.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Materijalni opis:PDF 193,29 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Energetika
Financije, proračun i monetarni poslovi
Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655