Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2001.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Grad Osijek
Materijalni opis:PDF 201,41 KB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Grad Osijek

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655