Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o izuzeću od postupaka bagatelne nabave u 2017. godini [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2016.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Punat
Materijalni opis:PDF 933,45 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1010/60772...
Sadržaj:Općina Punat
roba i usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655