Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o načinu postupanja u postupcima jednostavne nabave u Državnoodvjetničkom vijeću [e-dokument] / Državnoodvjetničko vijeće. - Zagreb : Državnoodvjetničko vijeće, 2017.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državnoodvjetničko vijeće
Materijalni opis:PDF 4,19 MB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2026/20527...
Sadržaj:Državnoodvjetničko vijeće
roba i usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655