Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Materijalni opis:PDF 1,07 MB [34 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1309/54087...
Sadržaj:Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
potpora poljoprivredi
seoski razvoj
planiranje upravljanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655