Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe 2020. godina : planirane aktivnosti : tablica 1 [e-dokument] / Agencija za obnovu osječke Tvrđe. - Osijek : Agencija za obnovu osječke Tvrđe, 2020.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Agencija za obnovu osječke Tvrđe
Materijalni opis:PDF 54,63 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/20526...
Sadržaj:Agencija za obnovu osječke Tvrđe
planiranje upravljanja
kulturna baština

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655