Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2016.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo kulture
Materijalni opis:PDF 2,43 MB [54 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/26/151613/...
Sadržaj:Ministarstvo kulture
kultura
umjetničko stvaralaštvo
kulturna suradnja
kulturna baština

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655