Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine, NN-MU 005/2007).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Strasbourg, 2001-11-08
Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 2007-03-28 u Strasbourgu
Datum ratifikacije: 2007-04-20
Datum stupanja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 2008-01-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine.
* Objava o stupanju na snagu Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
zaštita kulturne baštine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655