Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, NN-MU 005/2006).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 2005-10-20
Datum ratifikacije: 2006-05-12
Datum stupanja na snagu: u odnosu na Republiku Hrvatsku 2007-03-18
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.
* Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
kulturna baština

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655