Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (pristup sporazumu)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: London, 1945-11-06
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 12. veljače 1993. temeljem pristupa ( akcesije )
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, broj 6/1951
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:UNESCO
suradnja u obrazovanju
znanstvena suradnja
kulturna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655