Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana) - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine, NN-MU 004/2004).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Valletta, 1992-01-16
Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 2001-10-02
Datum ratifikacije: 2004-04-30
Datum stupanja na snagu: 2005-02-07
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine.
* Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine.
* Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana).
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
zaštita kulturne baštine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655