Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska konvencija o filmskoj koprodukciji - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o filmskoj koprodukciji, NN-MU 004/2004).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Strasbourg, 1992-10-02
Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 2001-10-02
Datum ratifikacije: 2004-04-30
Datum stupanja na snagu: 2004-12-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o filmskoj koprodukciji.
* Konvencija Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirana).
* Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike.
* Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o filmskoj koprodukciji.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:filmska proizvodnja
kulturna suradnja
Europski fond za potporu koprodukciji i distribuciji stvaralačkim filmskim i audiovizualnim djelima

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655