Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o međunarodnim izložbama potpisana u Parizu, 22. studenoga 1928., te izmijenjena i nadopunjena protokolima od 10. svibnja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972., te nadopunama od 24. lipnja 1982. i 31. svibnja 1988. - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama, NN-MU 015/2002).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 1928-11-22
Datum ratifikacije: 2002-11-20
Datum stupanja na snagu: 2003-03-14 u odnosu na Republiku Hrvatsku
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama.
* Protokol o izmjeni Konvencije potpisane u Parizu 22. studenog 1928. o međunarodnim izložbama.
* Aneks Konvenciji sastavljenoj u Parizu 22. studenoga 1928. o međunarodnim izložbama, te izmijenjenoj i nadopunjenoj Protokolima od 10. svibnja 1948., 16. studenoga 1966, 30. studenoga 1972., te nadopunjenom 24. lipnja 1982..
* Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnim izložbama.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
kulturni događaj

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655