Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska konvencija o prekograničnoj televiziji - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji i Protokola o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, NN-MU 011/2001).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Strasbourg, 1989-05-05
Republika Hrvatska je Konvenciju potpisala 1999-07-07
Datum ratifikacije: 2001-09-26
Datum stupanja na snagu: u odnosu na Republiku Hrvatsku 2002-04-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji i Protokola o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji.
* Protokol o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji.
* Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o prekograničnoj televiziji i Protokola o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:audiovizualni program
kulturna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655