Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska kulturna konvencija - (Uredba o objavi Europske kulturne konvencije, NN-MU 001/1999).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 1954-12-19
Datum ratifikacije: 1999-01-14
Datum stupanja na snagu za Republike Hrvatsku 1993-01-27
Vidi:* Uredba o objavi Europske kulturne konvencije.
* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655