Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija od 14. svibnja 1954 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Haag, 1954-05-14
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 4/1956
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji.
* Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba od 14. svibnja 1954. godine i Protokol uz tu Konvenciju od 14. svibnja 1954. godine.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
zaštita kulturne baštine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655