Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pretpristupni ekonomski program : 2009.-2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:107 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/37137/www...
Sadržaj:ekonomska politika
porezna politika
bruto domaći proizvod
državni proračun
javne financije
javni dug

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655