Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Revizijska politika za područje statistike nacionalnih računa i državnih financija : statistike prekomjernoga proračunskog manjka [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2021].
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Materijalni opis:PDF 244,96 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/42/225756/...
Sadržaj:državna statistika
javne financije
računi narodnoga gospodarstva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655