Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan razvojnih programa Grada Vukovara za 2019. g. i projekcije za 2020.-2021. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vukovara. - Vukovar : Grad Vukovar, 2018.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Vukovara
Materijalni opis:PDF 201,19 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Vukovara za 2019. g. i projekcije za 2020.-2021. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vukovara. - Vukovar : Grad Vukovar, 2019.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/346/187834...
Sadržaj:ekonomski razvoj
kvaliteta života
komunalno gospodarstvo
poljoprivredna proizvodnja
ekonomska infrastruktura
Vukovar

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655