Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja u razdoblju 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2017.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Materijalni opis:PDF 1,61 M B [28 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/21221...
Sadržaj:zaštićena vrsta
divlji sisavac
ptica
gmaz
davanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655