Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Strasbourg, 1981-01-28
Hrvatska je potpisala Konvenciju 2003-06-05 u Strasbourgu
Datum ratifikacije: 2005-04-14
Datum stupanja na snagu: 2005-10-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.
* Izmjene i dopune Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje.
* Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u svezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.
* Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:osobni podaci
obrada podataka
davanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655