Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji financijski izvještaj za ... godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2022-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2022)
Obuhvaća:* Godišnji financijski izvještaj za ... godinu. 2022 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655