Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - Zagreb : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 2017- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015) ; (2017)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2017 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Dru箃vena skrb
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Obrazovanje i sport
Sadr綼j:Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
pristup informacijama
pravo na ponovnu uporabu informacija
pravo na informiranje
objavljivanje informacija
javnost uprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655