Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnje izvješće o stanju javnih projekata koje financira Europska investicijska banka (EIB) sa stanjem povlačenja zajmova 31. 12. 2011., na temelju sastanaka između krajnjih korisnika, EIB-a i Ministarstva financija, održanih 1. ožujka 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 116,23 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/2131/MINI...
Sadržaj:investicijski zajam
zajam EIB-a
javno ulaganje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655