Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika Državnog proračuna za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2011 (2012/2013)) ; (2012 (2013/2014)) ; (2013 (2014/2015)) ; (2016 (2017/2018))
Obuhvaća:* Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika Državnog proračuna za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu. 2011 (2012/2013) [e-dokument].
* Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika Državnog proračuna za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu. 2012 (2013/2014) [e-dokument].
* Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika Državnog proračuna za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu. 2013 (2014/2015) [e-dokument].
* Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika Državnog proračuna za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu. 2016 (2017/2018) [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:opći proračun
proračunska potrošnja
planiranje proračuna
predviđanje proračuna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655