Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010) [e-dokument] = Excessive deficit procedure report, Republic of Croatia, ... (ESA 2010) / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2018- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014-2017) travanjsko Izvje规e, ispravak ; (2015-2018) travanjsko Izvje规e ; (2019) listopad ; (2020) travanj ; (2021) travanj ; (2022) listopad ; (2023) travanj
Obuhva鎍:* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2014-2017/travanjsko Izvje规e (ispravak) [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2014-2017/travanjsko Izvje规e [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2015-2018/travanjsko Izvje规e [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2019/listopad [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2020/travanj [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2021/travanj [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2022/listopad [e-dokument].
* Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010). 2023/travanj [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
SKUPNA RAZINA:Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku. ISSN 1330-0350.
Sadr綼j:prora鑥nski deficit
javni dug

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655