Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvješće o neispunjavanju fiskalnog pravila [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
Materijalni opis:PDF 313,71 KB [29 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/8/2132/sab...
Sadržaj:porezna politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655