Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenog 2014. do 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Materijalni opis:PDF 581,91 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1432/86561...
Sadržaj:državna služba
pretpristupna potpora
slobodno radno mjesto
fondovi EU-a

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655