Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 007/1994).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Columbia, SAD, 1993-02-25
Datum ratifikacije: 1984-07-16
Datum stupanja na snagu: 1993-02-25
Vidi:* Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodna banka za obnovu i razvoj [kao potpisnik]
međunarodni zajam
javna posudba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655